Офіс Ради Європи в Україні повідомляє, що в нашій країні з’явився ґендерний глосарій «Ґендер у термінах, правових актах і практиці перетворень: словник-довідник».

Досягнення ґендерної рівності є ключовим елементом у реалізації місії Ради Європи, суть якої полягає у захисті прав людини, підтримки демократії та забезпеченні верховенства права. Ґендерний вимір, як і ґендерна термінологія, дедалі глибше проникає у повсякденне життя та спілкування, а також у тексти політичних та юридичних документів. Розуміння значення та змісту ґендерних понять є необхідним при розробці та ухваленні політичних і владних рішень, що сприятиме їх більш якісному наповненню та подальшому врахуванню ґендерного виміру в усіх політиках та заходах.

Рада Європи підтримала видання словника-довідника, який розкриває відповідний понятійний апарат та містить понад 700 слів і словосполучень, назв правових актів і форм діяльності з питань ґендеру. У ньому акцентується увага на міжнародних та національних документах, що визначають пріоритети розвитку суспільств з урахуванням ґендерного виміру, а також на організаційних структурах, які втілюють положення цих документів у практику сьогодення.

Авторки «Ґендеру у термінах, правових актах і практиці перетворень: словник-довідник» – Тамара Мельник та Лариса Кобелянська – переконані, що мова відіграє велике значення в передачі, інтерпретації та репрезентації ґендеру. Ґендерна мова осучаснює жінку й чоловіка у повсякденному житті та публічному просторі. Формулювання ґендерних проблем у мові через наукові терміни робить жінку і чоловіка активними творцями і володарями як власного, колективного, так і національного життя.

Видання словника-довідника стало можливим за сприяння проєкту Ради Європи «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні», однією з цілей якого є утвердження гендерно чутливого політичного середовища в Україні шляхом підтримки заходів, спрямованих на посилення спроможності жінок брати участь у політичних і виборчих процесах, на законодавчому рівні і в практичній площині та проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед представників органів державної влади та громадськості.