12 серпня у всьому світі відзначають Міжнародний день молоді. Тема 2019 року — “Трансформуючи освіту”, це пріоритет націлений на підвищення якості та доступності освіти для всієї молоді. Тема спирається на 4-ту ціль Програми сталого розвитку до 2030 року — “забезпечити інклюзивну та справедливу якісну освіту та сприяти всім можливостям навчання протягом усього життя”.

За даними соціологічного опитування “Молодь України – 2018” – 29,8% молоді віком 14–34 роки мають повну вищу освіту (спеціаліст, магістр),  13,3% – базову вищу (бакалавр), 12,6% – неповну вищу (12,6%), тоді як професійно-технічну освіту мають 21,4% опитаних.

28,5% молоді хотіли б змінити професію, яку вони мають. Серед міської молоді (30,4%) більше тих, хто хотів би змінити свою професію, ніж серед
сільської молоді (24,3%). 50,0% опитаної молоді11, яка працевлаштована, працює не за фахом чи спеціальністю, отриманою в професійно-технічному або вищому навчальному закладі.

33,9% опитаної молоді не відвідували жодні курси, семінари, тренінги упродовж останніх 3-х років. Серед сільської молоді таких значно більше (42,8%), ніж серед міської (29,8%). Переважно молодь відвідувала упродовж останніх 3-х років курси водіїв (20,0%), курси іноземних мов (16,2%), галузеві курси підвищення кваліфікації (12,4%). Серед молодих чоловіків більше тих, хто відвідував курси водіїв (25,1% молодих чоловіків проти 15,1%), а серед молодих жінок – курси іноземних мов (19,0% молодих жінок проти 13,6% молодих чоловіків). Міська молодь частіше за сільську відвідувала семінари/тренінги, спрямовані на підвищення професійної підготовки та зорієнтовані на самовдосконалення особистості.


Трохи цікавих цифр про українську молодь:

  • 92,6% молоді вважає Україну своєю Батьківщиною.
  • 8,9% молоді постійно стежать за політичним життям в Україні.
  • 51,1% молоді не довіряють політикам та владі, тому не цікавляться політичним життям країни.
  • 57,1% молоді вважає, що місцева влада не враховує думку молоді при ухваленні рішень, що стосуються розвитку громади.
  • 54,3% молоді довіряє передусім волонтерським організаціям та об’єднанням.
  • 80,5% молоді  не брали участі у діяльності організацій громадянського суспільства.
  •  64,6% молоді не знає про існування та діяльність дитячих і молодіжних громадських організацій в Україні.

ЧОГО Ж ПРАГНЕ УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ?


3,7%12 опитаних на даний час є підприємцями, а 2,5% колись були, але закрили свій бізнес. Майже третина молоді (32,6%) хочуть стати підприємцями, але їм заважають різні обставини, тоді як 10,1% хочуть і найближчим часом, найімовірніше, стануть підприємцями. Що стосується гендерних відмінностей, то 44% жінок не хочуть бути підприємцями, тоді як серед чоловіків таких 31,4%. Серед сільської молоді також значно більше тих, хто не хоче відкривати власний бізнес, ніж серед міської молоді (відповідно 44,4% і 34,5%). Крім того, зі збільшенням віку зменшується частка тих, хто
хотів би стати підприємцем або відкрити власну справу.

Метою роботи під час навчання для більшості опитаної молоді є бажання заробити грошей для себе (60,3% від тих, хто працював (-ла)/працює під час навчання), а також допомога сім`ї (17,9%) та отримання досвіду роботи або покращення свого резюме для роботодавців (16,4%)

За оцінками сучасної молоді напрями державної молодіжної політики, порівняно із 2017 роком, пріоритезовано молоддю рівномірно незалежно від рівня її реалізації: серед бажаних з боку молоді пріоритетів державної молодіжної політики на рівні країни та населеного пункту сьогодні є підтримка талановитої молоді, популяризація здорового способу життя, сприяння зайнятості та самозайнятості молоді, а також забезпечення молоді житлом.


Як гендерні стереотипи впливають на цінності української молоді чудово демонструє статистика

Майже абсолютною цінністю для молодих дівчат проти чоловіків виступає потреба досягти сімейного щастя (жінки – 72,2%, чоловіки – 48,0%). У свою чергу чоловіки здебільшого прагнуть мати гарне здоров’я (24,3%), ніж жінки – 10,8%. Чоловікам більш притаманне бажання зробити кар’єру (чоловіки – 11,1%, жінки – 5,6%), бути вільним, незалежним у своїх рішеннях і вчинках (чоловіки – 6,5%, жінки – 3,3%), а досягти багатства є однаково важливим як для молодих чоловіків, так і для молодих жінок (4,3% та 4,2% відповідно).

З результатами соціологічного дослідження “Молодь України – 2018” Міністерства молоді та спорту України можна ознайомитися ТУТ