Центр ґендерної культури розповідає про доповідь «ООН-жінки»  «Прогрес жінок світу в 2019-2020 роках: сім’ї у мінливому світі». У доповіді оцінюються масштаби та наслідки трансформацій інституту сім’ї у країнах світу в розрізі забезпечення гендерної рівності.

  Цікаві висновки з цієї доповіді, щодо позитивних зрушень за останні роки. Наприклад, жінки у власних сім’ях все частіше можуть висловлювати думку та демонструвати власну волю. Наслідками цього є збільшення віку дівчат, які вступають до шлюбу, більш ширше соціальне та правове визнання розмаїття форм партнерських відносин, а також збільшення чисельності фінансово незалежних жінок.

 Водночас противагою позитивним світовим тенденціям залишаються негативні явища, серед яких ґендернозумовлене насильство. Так, 58% всіх жінок, які стали жертвами навмисних вбивств, були страчені членами їх родини. 3 млрд жінок і дівчат живуть у країнах, де зґвалтування у шлюбі взагалі не є протизаконним.

 Домашньою працею займаються, як і раніше, в основному жінки. У порівнянні з чоловіками вони виконують у три рази більше неоплачуваної роботи по дому й догляду за членами родини. Особливо ця нерівність яскраво виражена у країнах, що розвиваються. Продовжує існувати проблема «штрафу за материнство» у вигляді зниження рівня зайнятості та розриву в оплаті праці між жінками з дітьми та жінками без дітей.

  Якщо працюючих чоловіків у світі 96%, то заміжніх жінок, які мають оплачувану роботу, трохи більше 50 %. Крім цього, у світі, де багатство та активи більшою мірою концентруються у руках чоловічої частини населення та контролюються нею, розмір жіночої заробітної платні в залежності від типу країни є суттєво меншим.

  Окрім представлення соціології сучасного стану жінок у сім’ях, «ООН-Жінки» презентувала пропозиції для національних урядів та міжнародних організацій стосовно програми дій з дотримання прав жінок та дівчат незалежно від того, в яких сім’ях вони проживають.

Повний текст англійською мовою можна передивитися тут