У листопаді 2019 року міжфракційні депутатські групи “Рівні можливості” створені у різних місцевих радах Житомирської області об’єднались у Партнерство депутатських груп з ґендерних питань Житомирської області «Рівні можливості Житомирщини» на основі спільних цінностей викладених у Меморандумі, текст кого доступний нижче ↓

МЕМОРАНДУМ
про партнерство депутатських груп з ґендерних питань
Житомирської області «Рівні можливості Житомирщини»

25 «листопада» 2019 року, м. Житомир

 І. Преамбула

Ми, представниці / представники депутатських груп з ґендерних питань Житомирської міської ради, Коростенської міської ради, Андрушівської районної ради, Хорошівської районної ради, Червоненської селищної ради та новостворених депутатських груп з ґендерних питань Житомирщини, які висловлять  бажання приєднатися, задля координації наших зусиль

з метою всебічної, комплексної та системної співпраці депутатських груп з ґендерних питань Житомирщини у справі побудови суспільства рівних можливостей, партнерства, захисту прав та сприяння розвитку наших громад,

враховуючи позиції  зацікавлених сторін, керуючись принципами взаємоповаги та взаємодопомоги, у рамках завдань і напрямів діяльності наших депутатських груп з ґендерних питань та нас як уповноважених представниць і представників наших громад,

беручи до уваги наші попередні конструктивні напрацювання:

 • цим Меморандумом засновуємо Регіональне Партнерство депутатських груп з ґендерних питань Житомирщини «Рівні можливості Житомирщини» (далі – Партнерство) як рівноправне незалежне партнерство;
 • заявляємо, що Партнерство створюється і є відкритим для співпраці з організаціями громадянського суспільства, громадськими ініціативами та окремими експертами / експертками, що поділяють цінності рівності та розвитку;
 • цей Меморандум є відкритим для підписання представниками / представницями депутатських груп з ґендерних питань Житомирської області, в тому числі тими, що будуть створені після заснування Партнерства.
ІІ. Засади діяльності

Ми, учасниці/учасники Партнерства, спираємося в нашій діяльності на наступні засадничі/фундаментальні принципи:

 1. Рівні можливості – стандарт європейського парламентаризму. Рівноправне представництво жінок та чоловіків у процесах управління державою – це показник демократичності та дотримання основних громадянських свобод.
 2. Забезпечення гендерної рівності, досягнення збалансованого рівня представництва жінок та чоловіків у представницьких органах влади та у керівному складі органів виконавчої влади – зобов’язання, взяті Україною внаслідок ратифікації Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок та підписання Декларації Тисячоліття.
 3. Обмін найкращими практиками з метою забезпечення рівності жінок і чоловіків у соціальному й економічному житті та сприяння активній участі жінок у суспільному житті та в процесі ухвалення рішень, а також боротьба з побутовим насильством через підвищення обізнаності, що передбачено Угодою про асоціацію з Євросоюзом.
 4. Організація співпраці депутатів та депутаток Партнерства на умовах рівноправності, сприяння активізації суспільного діалогу щодо забезпечення рівності в різних сферах суспільно-політичного життя.
 5. Партнерство – форма співпраці, а не платформа для виключного просування, реклами та/або агітації політичних сил, до яких належать депутати/депутатки. Така діяльність може бути підставою для виключення з Партнерства.
 6. Участь у Партнерстві є добровільною. Рішення про прийняття нових учасників приймається діючими учасниками Партнерства.
 7. Рішення, що стосуються спільної діяльності Партнерства (у т.ч. про прийняття нових учасників) приймаються простою більшістю учасників Партнерства (50% учасників + 1 голос). Рішення про припинення існування Партнерства та зміни у засадах діяльності приймаються переважною більшістю учасників Партнерства (2/3 учасників Партнерства).
 8. Організацією, що забезпечує адміністративне, інформаційне та організаційне забезпечення спільної діяльності Партнерства визначено ГО «Інститут Креативних Інновацій» (якщо Партнерством не буде прийнято інше рішення).
 9. Спільна діяльність учасниць/учасників Партнерства визначається  цим Меморандумом та чинним законодавством України. Визначений цим Меморандумом обсяг діяльності Партнерства не є вичерпним.
ІІІ. Основні напрямки співробітництва сторін
 1. Ініціативи, що спрямовані на побудову суспільства рівних можливостей та сприяння розвитку локальних громад є засадничими основами співпраці учасників Партнерства, та є ключовими спільними цінностями учасниць/учасників Партнерства.
 2. Організація та проведення спільних заходів (інформаційно-просвітницьких кампаній, обговорень, навчальних заходів, спрямованих на підвищення рівня гендерної збалансованості у політиці, а також підтримки партнерських зв’язків шляхом інформування та залучення до спільних ініціатив) на базі локальних громад з метою побудови суспільства рівних можливостей.
 3. Взаємна популяризація діяльності учасників Партнерства, поширення інформації та пропагування спільних ідей, завдань, ініціатив, здійснених у локальних громадах задля утвердження суспільства рівних можливостей.
 4. Взаємна протидія антиґендерним ініціативам та рухам, що можуть виникати в локальних громадах.
 5. Долучення до загальнонаціональних ініціатив та кампаній, які впроваджуватиме мережа депутатських груп з гендерних питань та / або Міжфракційне депутатське об’єднання «Рівні Можливості» у Верховній Раді України.
 6. Узгодження інших спільних заходів в рамках Меморандуму.
IV. Інші положення / Заключні положення:
 1. Цей Меморандум не накладає на  жодних фінансових чи юридичних зобов’язань.
 2. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться виключно у письмовій формі за підписами уповноважених осіб Сторін.
 3. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму, внесені згідно пункту 4.2, є невід’ємною частиною Меморандуму.
 4. Цей Меморандум набуває чинності з дня його підписання всіма Сторонами.

 

До Партнерства приєднались депутатські групи з гендерних питань у наступних місцевих радах:

 • Житомирська міська рада
 • Коростенська міська рада
 • Андрушівська районна рада
 • Хорошівська районна рада
 • Червоненська селищна рада