Мета конференції: обговорення проблем та перспектив розвитку питань психології масових комунікацій, політичної та медіапсихології, пошук рішень з актуальних проблем сучасної психологічної науки, встановлення контактів між вченими, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

   Основні питання, що пропонуються для обговорення на конференції:

 • Сучасні проблеми розвитку та формування особистості в умовах агресивного інформаційного середовища.
  Медіа-дискурс: вплив новітніх ЗМІ на індивідуальну та масову свідомість.
 • Психологічні практики взаємодії та спілкування людей у соціальних медіа: конструктивні й деструктивні наслідки.
 • Ідеологічний менеджмент: наукові концепції та психотехнології міфодизайну та інформаційного тероризму у медіареальності.
 • Медіабезпека: критичне мислення та психологічна стійкість в умовах гібридного впливу.
 • Медіатравма: специфіка надання консультативної допомоги та психологічна реабілітація.
 • Медіатерапія та медіареабілітація: принципи та практика створення медіа-продуктів для переміщених осіб, біженців, ветеранів та учасників АТО.
 • Медіасоціалізація та медіаосвіта: формування медіа-грамотності у середній та вищій школі.
 • Медіакультура: формування суспільноїсвідомості та соціалізація особистостіінформаційно-комунікативними засобами.
 • Держава й суспільство в глобальному медіа-просторі: культурна політика як детермінанта політичної культури.
 • Аксіологічні аспекти професійної діяльності політичних та медіа-психологів.
 • Інноваційні підходи професійної підготовки політичних та медіа-психологів.

Програма конференції

 Конференція проводиться 15 квітня, 12:00 – 18:00 в приміщенні Центрального корпусу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (вул. Пирогова 9, 340 аудиторія)

  Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації https://media-psychology.ideology.in.ua/#3

  За результатами конференції планується видання матеріалів: тез та статей які приймаються до 14 квітня 2019 року